1 - L'infinitif nominalisé : des exemples au tableau : het schrijven van brieven, het sturen van mails, het bereiden van een warme maaltijd, ...

2 - We hebben het huiswerk van bladzijde 83 besproken.

3 - We hebben de drie teksten van bladzijde 89 gelezen en besproken.

4 - We hebben een lijst gemaakt van vragen die je kunt stellen als je over de baan van iemand wil praten (cf plus bas).

Huiswerk
1. Poly, p. 93, ex 1
2. Poly, p. 102, ex 1

Tot dinsdag! Ed

Sans titre